sie 302014
 

Naruszenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (przepisów BHP) może mieć negatywne konsekwencje nie tylko dla niepotrzebnie narażonych na utratę zdrowia lub życia wykonujących pracę pracowników, ale również dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładzie pracy. W zależności od rodzaju przewinienia osoba taka może być ukarana mandatem karnym, karą ograniczenia wolności a nawet karą pozbawienia wolności.

W myśl przepisów polskiego prawa osoba, która jest odpowiedzialna za stan bezpieczeństwa i higieny pracy lub kierująca pracownikami i innymi osobami fizycznymi nie przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podlega karze grzywny wynoszącej od 1000 do 30.000 zł.

Negatywne konsekwencje naruszenia norm bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) w zakładzie pracy mogą więc spaść zarówno na pracodawcę – bowiem to on odpowiada za stan przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie, jak również inne osoby, które bezpośrednio kierują pracownikami, np. kierowników, majstrów, czy brygadzistów.

W przypadkach, gdy naruszenie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy nosi znamiona przestępstwa odpowiedzialność dla osób mających obowiązek dbania o przestrzeganie zasad BHP w zakładzie pracy może być o wiele poważniejsza. W takich przypadkach inspektor pracy zobowiązany jest do powiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zgodnie z zapisami znajdującymi się w polskim Kodeksie karnym (art. 220 kk):

§ 1. Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeśli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. Nie podlega karze sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo.

 

 

 

Źródło:
Jakub Chojnicki, Grażyna Jarosiewicz, ABC BHP. Informator dla pracodawców. Warszawa 2012.

 

 Zostaw odpowiedź

(wymagane)

(wymagane)

BHP-Service.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone

Strony internetowe Mława - Olsztyn