cze 272014
 

Każda firma zatrudniająca pracowników musi dbać o przeszkolenie ich w zakresie BHP (Bezpieczeństwa i Higieny Pracy). Obowiązek ten wprowadza Kodeks Pracy i nie ma żadnych wyjątków co do obowiązku przeprowadzania szkoleń BHP.

Powyższy obowiązek dotyczy jednak tylko i wyłącznie osób zatrudnionych w firmie na umowę o pracę (bo pracownicy zatrudnieni w firmie na podstawie umowy o pracę podlegają Kodeksowi Pracy). Obowiązek szkoleń nie dotyczy więc osób, które pracują w firmie na podstawie umów cywilno-prawnych: umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej.

Prześledźmy kilka przykładów

Firma ABC
Jednoosobowa działalność gospodarcza, właściciel w firmie pracuje sam, nie zatrudnia nikogo ani na umowę o pracę, ani na inne umowy.

  • Szkolenia BHP nie są wymagane.

Firma DEF
Osoba prowadząca działalność zatrudnia 100 pracowników na podstawie umów zlecenia oraz kilka osób na umowę o dzieło.

  • Szkolenia BHP w tej firmie nie są wymagane.

Firma GHI
Osoba prowadząca działalność zatrudnia 1 pracownika na umowę zlecenia oraz 1 na umowę o pracę.

  • Szkolenia BHP są wymagane.

Należy jeszcze podkreślić to, że pomimo, iż osoby pracujące w oparciu o umowy cywilnoprawne (umowę zlecenia, umowę o dzieło) nie muszą odbywać szkoleń to pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pracodawca może więc wymagać od pracownika pracującego na umowę cywilno – prawną odbycia szkolenia BHP. Warto więc (zwłaszcza w przypadku wykonywania prac w trudnych lub niebezpiecznych warunkach) zadbać o to, by przeszkolić takich pracowników w zakresie BHP. Z jednej strony, dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, z drugiej dla własnego bezpieczeństwa, by w przypadku, gdyby doszło wypadku przy pracy, ustrzec się negatywnych konsekwencji ewentualnej sprawy sądowej.

Wszystkie firmy z Radomia, Warszawy i okolic zachęcamy do kontaktu. Zapewniamy:
  • profesjonalne i tanie szkolenia BHP w Radomiu i okolicach
  • profesjonalne i tanie szkolenia BHP w Warszawie  i okolicach
  • profesjonalne doradztwo w zakresie BHP
  • audyt BHP w firmach w Radomiu i okolicach
  • audyt BHP w firmach w Warszawie i okolicach
  • sporządzanie dokumentacji powypadkowej w Radomiu i okolicach
  • sporządzanie dokumentacji powypadkowej w Warszawie i okolicach
BHP-Service.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone

Strony internetowe Mława - Olsztyn