Audyt

 

Audyt BHP przeprowadzany w firmie pozwala na pełną i wszechstronną ocenę warunków miejsca pracy. Daje więc kierownictwu firmy informację dotyczącą warunków pracy i ewentualnej konieczności dokonania zmian.

W trakcie przeprowadzanego audytu weryfikowana jest zgodność warunków pracy w firmie z przepisami polskiego prawa.

W trakcie audytu poddajemy szczegółowej analizie między innymi:

  • regulamin pracy,
  • występowanie ryzyka zawodowego,
  • sposób gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą roboczą,
  • wykazy prac szczególnie niebezpiecznych oraz wyniki badań środowiskowych,
  • rejestry wypadków przy pracy,
  • badania pracownicze,
  • szkolenia bhp itp.
Po zakończeniu audytu sporządzany jest raport, który zawiera dokładną analizę stwierdzonych ewentualnych niedociągnięć i niezgodności z polskim prawem, włącznie z sugestiami, jakie działania należy podjąć w celu poprawy obecnej sytuacji.

 

BHP-Service.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone

Strony internetowe Mława - Olsztyn