sie 142014
 

Przepisy polskiego prawa nakładają na pracodawców szereg obowiązków związanych z zapewnieniem pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Przepisy BHP w polskim systemie prawnym zawarte są głównie w Kodeksie Pracy oraz w aktach normatywnych niższego rzędu, przede wszystkim Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami).

W bardzo szerokim katalogu obowiązków pracodawców w dziedzinie BHP do najważniejszych zadań postawionych przed przedsiębiorcami w tym zakresie można zaliczyć:

  • zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
  • zapewnienia przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp)
  • przypadku wykrycia uchybień w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bhp przedsięwzięcie odpowiednich kroków prowadzących do likwidacji tych uchybień
  • wprowadzania spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym, która uwzględnia zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy
  • zapewnienie ochrony pracowników młodocianych, niepełnosprawnych oraz pracownic w ciąży lub karmiących dzieci
  • wypełniania nakazów, decyzji oraz zarządzeń organów nadzoru nad warunkami pracy oraz wykonywanie zaleceń społecznego inspektora pracy

Na pracodawcy spoczywa zapewnienie właściwego stosowania przepisów z zakresu BHP. Wszystkich pracodawców z Radomia i okolic oraz z Warszawy i okolic w razie jakichkolwiek wątpliwości co do przepisów BHP oraz właściwego stosowania przepisów BHP w firmie zapraszamy do kontaktu z nami. Zapewniamy fachowe i profesjonalne doradztwo BHP oraz inne usługi z katalogu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym szkolenia BHP w Radomiu i szkolenia BHP w Warszawie.

 

źródło:
Katarzyna Pietrusińska, Prawo Pracy. Informator. Warszawa: PIP 2014.

 Zostaw odpowiedź

(wymagane)

(wymagane)

BHP-Service.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone

Strony internetowe Mława - Olsztyn