sie 142014
 

Przepisy polskiego prawa nakładają na pracodawców szereg obowiązków związanych z zapewnieniem pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Przepisy BHP w polskim systemie prawnym zawarte są głównie w Kodeksie Pracy oraz w aktach normatywnych niższego rzędu, przede wszystkim Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami).

Continue reading »

BHP-Service.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone

Strony internetowe Mława - Olsztyn